top of page

Organisatie

Open Atelierroute Baarn

De Open Atelierroute Baarn is in 1989 ontstaan en werd vanaf het begin tweejaarlijks

georganiseerd. Baarnse kunstenaars wilden destijds hun atelier om het jaar openstellen om hun

werk en hun (groei)proces aan belangstellenden te laten zien. Dit werd visueel gesymboliseerd

in de vorm van een oog, wat het logo werd van de Open Atelierroute Baarn.

De Open Atelierroute Baarn wordt georganiseerd door een werkgroep. In 2023 heeft er een

wisseling in de samenstelling van deze werkgroep plaatsgevonden. Daarbij kwam dat de website na jaren vernieuwd moest worden.

 

Dit alles gaf het gevoel dat de Open Atelierroute Baarn in een nieuwe fase terecht kwam en

daardoor hebben er enkele veranderingen plaatsgevonden. 

Zo zal de route niet meer om het jaar, maar elk jaar worden georganiseerd en zijn het logo, de

website en de huisstijl meer aangepast aan deze tijd. Ook de brochure zal een verandering ondergaan.

 

Het aloude logo van het oog is behouden, maar geabstraheerd. Het oog van het nieuwe logo is

opgebouwd uit twee liggende locatie-iconen, die verwijzen naar de ateliers op de route. De kleur

koningsblauw verwijst naar Vorstelijk Baarn en het oranje versterkt het vorstelijke karakter van Baarn.

De werkgroep Open Atelierroute Baarn bestaat uit de volgende leden:

Jan Vossenberg - ballotagecommissie

Marion Kraus - ballotagecommissie, pr en marketing

Mary Splinter - beheer website en samenstellen brochure

Marieke Kranenburg - beheer social media

Liesbeth van Dongen - sponsoring

Petra Spigt - penningmeester

Petra van Nieuwburg - beheer inkomende e-mail en correspondentie

 

Heb je vragen, ideeën of wil je graag meehelpen?

Contact

Bedankt voor de inzending!

Doelstellingen Open Atelierroute Baarn


1. Tijdens de jaarlijkse Open Atelierroute Baarn stellen Baarnse kunstenaars hun atelier of
expositieruimte open, waardoor er tussen de kunstenaars en de bezoekers nieuwe
ontmoetingen, ideeën en ervaringen kunnen ontstaan.
2. Het creëren van naamsbekendheid van Baarnse kunstenaars, zowel doorlopend on-line door
middel van social media, website, etc., als off-line door middel van de jaarlijkse Open
Atelierroute.
3. Het laagdrempelig onder de aandacht brengen van kunst en cultuur in Baarn.
4. Belangstelling voor kunst vergroten.
5. Community-vorming voor en door de deelnemende Baarnse kunstenaars.
6. Sociale samenhang, leefbaarheid en trots op het vriendelijke en vorstelijke dorp Baarn
creëren.
7. Het creëren van positieve economische effecten voor creatieve ondernemingen, winkels en
horeca in Baarn.

bottom of page